Sustavi za proizvodnju energije

Sustavi za proizvodnju energije koriste različite energente: 

 • Plin
 • Biomasa - drvo (pelet, sječka)
 • Električna energija
 • Lož ulje
 • Gorive čelije
 • Toplinske pumpe (dizalice topline)
 • Solarni kolektori - toplovodni i fotonaponske celije

Sustavi koji koriste obnovljive izvore za proizvodnju energije su:

 • Solarni sustavi- za zagrijavanje vode i podrška grijanju
 • Toplinske pumpe
 • Različite kombinacije gore navedenog

Žar instalacije montiraju sustave na sve energente i njihove kombinacije.
U svom smo radu orjentirani prvenstveno na obiteljske kuće, ali izvodimo radove i na poslovnim prostorima, industrijskim objektima.

 • Kvaliteta
 • Točnost
 • Sigurnost
 • Povjerenje

Solarno grijanje

Solarni toplinski sustavi pretvaraju sunčevu energiju u korisnu toplinu. Za naše podneblje potrebno je prosječno 800 W/m2 solarne energije. Kroz solarne kolektore struji mješavina vode i etilen glikola (tj. toplinski medij), koji se zagrijava u solarnom kolektoru i struji kroz cijevi između solarnih kolektora i izmjenjivača u solarnom spremniku u kojem se zagrijava i pohranjuje topla sanitarna voda.
Uz solarni spremnik ugrađuje se i elektronički regulator, diferencijalni termostat koji upravlja radom crpki koje tjeraju toplinski medij kroz cijevi između solarnih kolektora i solarnog spremnika. Ako je temperatura u solarnom kolektoru viša nego u spremniku, regulator pali crpku koja cirkulira korisnu dobivenu iz sunčeve energije sve dok ne zagrije toplu vodu na željenu temperaturu.

Mi dolazimo na lice mjesta, pregledavamo krovne površine, fasade, mjesto postojećih elektroinstalacija i dajemo mišljenje te savjet za instaliranje solarnog postrojenja. 

Pretvaranje sunčeve svjetlosti u energiju za grijanje vode, u današnje vrijeme, ako gledamo dugoročnije, siguran je novčani ulog, tj. dobit. Postoje dvije glavne vrste solarnih kolektora:

 • pločasti kolektori
 • vakumski kolektori

Obje vrste kolektora u ljetnom periodu proizvest će dovoljnu količinu energije, koja zadovoljava naše potrebe za pripremu potrošne tople vode. U privatoj upotrebi, za solarna postrojenja odgovaraju sve krovne površine.

Montaža je stručna uz strogo pridržavanje svih pravila struke i poštivanje regulative.

Ušteda – dobar razlog za dopunu vaše instalacije grijanja sa solarnim sustavom

Solarna energija nudi moderan i budućnosti okrenut oblik dobivanja i korištenja električne energije, bez negativnog djelovanja na čovjeka, klimu i okolinu. Uz novu zakonsku regulativu, te poticajne državne mjere, postaje sve atraktivniji i konkurentniji oblik dobivanja i korištenja energije.

Sa solarnim sustavom dobiti ćete od 60% do 90% topline koju koristite za zagrijavanje tople vode koju koristite za svakodnevne potrebe, tuširanje, kuhanje, pranje odjeće ili posuđa, i to bez emitiranja štetnih emisija u okoliš! Prednost solarnog sustava leži u činjenici da ćete najmanje 6 mjeseci godišnje toplu vodu zagrijavati pomoću solarnih kolektora, što je, svakako, značajna ušteda, a time ste i smanjili emisiju CO2 u atmosferu te pridonjeli očuvanju naše planete.

Uređaj za toplinu sunca za pripremu tople vode ili podršku grijanju isplati se i u kombinaciji s konvencionalnom dizalicom topline ili kondenzacijskim kotlom. Tako se ljeti za pripremu tople vode može koristiti isključivo energija sunca. S podrškom grijanju solarni uređaj tijekom čitave godine može uštedjeti više od 30 posto troškova za gorivo. Pomoću fotonaponskih uređaja se energija sunca može pretvoriti u električnu energiju – za isporuku u mrežu isto kao i za vlastitu opskrbu, to znači za akumuliranje ili npr. za pogon dizalice topline.

Viessmann solarni kolektori - u svakom pogledu sigurni za budućnost

Visoka radna sigurnost i dugotrajnost odlikuju sve Viessmann solarne kolektore. Vismann solarni kolektori izrađeni su od materijala otpornih na koroziju i UV zračenje. Testovi kvalitete prema normi za ispitivanje EN 12975 to i potvrđuju. Uz to potvrđuju i konstantno visoki toplinski učinak.

Viessmann se može osloniti na više od 30 godina razvoja i proizvodnje solarnih kolektora.

Solarna termika - besplatna toplina Sunca

Tko danas ulaže u novi sustav grijanja treba istovremeno planirati i ugradnju solarne instalacije. Na taj način profitirate nižim energetskom potrošnjom i možete se radovati nižim mjesečnim računima. Svejedno, da li ste se odlučili za novo uljno grijanje ili plinsko grijanje, grijanje na drva ili toplinsku crpku – sve Viessmann instalacije su prikladne za kombiniranje sa solarnom tehnikom.

Ugradnjom solarnih kolektora pokazujete i Vašu odgovornost prema okolišu, jer sudjelujete u snižavanju CO2 otiska u atmosferu. S Viessmann tehnikom sigurni ste u budućnosti i na raspolagnju vam je optimalni rad svih komponenti instalacije. Ulaganjem u solarne instalacije povisujete i vrijednost vaše nekretnine.

Toplinske pumpe - besplatno grijanje iz okoline

Energija je svuda oko nas: u zemlji, vodi, zraku, ali joj se još uvijek ne pridaje primjerena važnost.Toplinske pumpe (toplinske crpke, dizalice topline) su termotehnički uređaji koji upravo imaju sposobnost da energiju okoline niže temperaturne razine dižu na višu koja je prikladna u sustavu grijanja objekta. Pri toj transformaciji potreban je jedan manji oblik dodatnog rada, najčešće u obliku el. energije.
Od izvora topline u okolini toplinske pumpe najčešće koriste okolni zrak, podzemne vode i zemlju. Energija zemlje može se koristiti kroz dva sustava: zemljanog kolektora ili zemljanih sondi.

Toplinska pumpa je po svojim osnovnim karakteristikama nalik kuhinjskom hladnjaku, ali je njen princip rada obrnut od onoga za hladnjak.
Osnovni dijelovi toplinske pumpe su: isparivač, kondenzator, kompresor, ekspanzijski ventil. No, ono što je najizraženija prednost primjene toplinske pumpe u odnosu na klasična rješenja sustava grijanja, na svaki utrošeni kilovat električne energije toplinska pumpa proizvede 2, 3 ili čak 4 puta više besplatne toplinske energije što ovakvo grijanje čini vrlo isplativim.
Kakav će biti ovaj omjer, između ostaloga, ovisi o izvoru topline iz okoline, radnoj temperaturi i kvaliteti toplinske pumpe.

Kontaktirajte nas za više informacija!