PROJEKTIRANJE

Projektiranje se ne sastoji samo od crtanja već za sobom povlači niz drugih aktivnosti koje je potrebno uskladiti kako bi se stvorila što bolja vrijednost za naše klijente.

Od početne analize parcele, do prikupljanja osnovnih parametara za veličinu, vrstu i namjenu građevine, do čistog projektiranja i oblikovanja, zadatak je arhitekta uklopiti projekt sa parcelom zadovoljavajući pri tome zakonske standarde, funkcionalnost, estetiku i uklapanje u okoliš.

Naše se usluge odnose na izradu rješenja i projekata proizvodnih, industrijskih, poslovnih, stambenih, i obiteljskih objekata:

  • izrada idejnih projekata za ishođenje lokacijske dozvole i rješenja o uvjetima građenja
  • glavni projekt za ishođenje potvrde
  • izvedbeni projekti svih grupa radova
  • izrada troškovnika svih grupa radova
  • planiranje troškova gradnje
  • snimanje postojećih stanja
  • Kvaliteta
  • Točnost
  • Sigurnost
  • Povjerenje

Kontaktirajte nas za više informacija!